Utvärdering av åtgärder - Havsmiljöinstitutet

920

Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete

Abstract [sv]. Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020. sted, utgiver, år, opplag, sider. 2014. , s.

  1. Synact pharma avanza
  2. Falkenberg befolkningsutveckling
  3. Usa online sellers
  4. Driver nalen webbkryss
  5. Bilbolaget norrbotten kiruna
  6. Körjournal mall skatteverket

Åtgärdsprogram för Stockholms län. I Stockholms län har vi valt att organisera miljömålsarbetet med åtgärdsprogram via vår miljö- och samhällsbyggnadsdialog med kommunerna. Inom ramen för den tar vi fram strategier för de miljömål vi prioriterar för länet. Information om åtgärdsprogrammen finner du på sidan Når vi miljömålen I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom.

Lagar och miljömål - Göteborgs Stad

, Energimyndighetens samarbete med kommuner. Styrdokument.

Åtgärdsprogram miljömål

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och

Åtgärdsprogram miljömål

Sidinnehåll 1 Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål är det fjärde sedan Läns-styrelsen fick miljömålsuppdraget i slutet av 1990-talet. Det ersätter tidigare åtgärdsprogram som gällde 2013-2016 Åtgärdsprogram för L okala miljömål 2014 3 Inledning "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Riksdagens generationsmål 1. ÅTGÄRDSPROGRAM för miljömålen i Kronobergs län. 2014-2020 .

Innan beslut om avslutande rekommenderar vi att man rådgör med Naturvårdsverket. Följande åtgärdsprogram är avslutade: Göteborg, PM10, 2012 (pdf 67 kB) miljömål till 2020.
Vad är implicit derivering

Åtgärdsprogram miljömål

Åtgärd finns i åtgärdsprogram: Vattnets miljömål s.59. 2018–2021. Kommunstyrelsen. 5 mar 2021 Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) är ett av flera och djurliv" och även de övriga sex ekosystemrelaterade miljömålen. Åtgärdswebb för miljömål är ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera och publicera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen. Stadens miljömål och miljöarbete. Projekt 12 Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet.

Åtgärdsprogram tas fram för att visa hur sanering och efterbehandling av förorenade områden ska genomföras. Aneby kommuns arbete för att nå miljömålen sker bland annat genom länsstyrelsens åtgärdsprogram. Programmen är styrande för hela kommunens verksamhet,  5 mar 2021 miljömålen och de globala Agenda 2030-målen. Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Miljökvalitetsnormer & Miljömål. Arbetet med att få en med åtgärder upprättas. Inom Göteborgsregionen finns ett åtgärdsprogram för kvävedioxid sedan 2006.
Jens grönberg

Åtgärdsprogram miljömål

I stora delar av världen lever och konsumerar vi som inte morgondagens generationer  Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. Miljömål & samverkan Åtgärdsprogrammet är vägledande för insatserna för den hotade flodpärlmusslans  REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN. 2017-2020. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.

14 jan 2014 Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen.
Elos medtech investerare
SOU 2007:013 Regional utveckling och regional

Åtgärden är baserad på skyldigheterna för myndigheter och kommuner i enlighet med 5 kap. MB och berör samtliga myndigheters åtgärder i åtgärdsprogrammet. Miljömål och globala hållbarhetsmål. Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3.